Inbjudan/PM
Finnmarksturen

FK2A1962.jpg
 

Tävlingsklasser herrar

Herrar Elit (födda -02 eller tidigare) SM XCM
Herrar Junior (födda -01 eller -02) SM XCM
Herrar Sport (födda -02 eller tidigare) Ej SM klass
Herrar 30 (födda -89 och tidigare) SM XCM
Herrar 40 (födda -79 och tidigare) SM XCM
Herrar 50 (födda -69 och tidigare) SM XCM
Herrar 60 (födda -59 och tidigare) Ej SM klass

Motionsklasser

Herrar (födda -02 eller tidigare)
Damer (födda -02 eller tidigare)
Herrar och Damer 48 km (födda -04 eller tidigare) 

Tävlingsklasser damer

Damer Elit (födda -02 eller tidigare) SM XCM
Damer Junior (födda -01 eller -02) Endast SM-Klass, i cupen ingår klassen i Damer Elit
Damer Sport (födda -02 eller tidigare) Ej SM klass
Damer 30 (födda -89 och tidigare) SM XCM
Damer 40 (födda -79 och tidigare) SM XCM
Damer 50 (födda -69 och tidigare) SM XCM

Start & mål

Start och mål är vid ABB Arena i Ludvika. Klicka här för att se platsen på karta.

Starttid:
10:00 Damer tävling 11:00 Herrar tävling och Damer/Herrar motion 81 km 11:15 Damer/Herrar motion 48 km

Fållorna öppnar 1 timme före respektive start

Startfållor
Tävlingsklasser:

Fålla 1: Damer Elit
Fålla 2: Övriga Damer tävling

Fålla 1: Herrar enligt seedning.
Fålla 2: Herrar enligt seedning.
Fålla 3: Herrar enligt seedning
Fålla 4: Herrar enligt seedning.
Motionsklasser:
Fålla 5: Köra fort (elitmotionärer).
Fålla 6: Köra lagom.
OBS! Motionärer, för allas bästa, välj den fålla som passar din kapacitet. Fålla 7: 48 km

Starten

Finnmarksturen tillämpar masteråkning efter bil genom centrala Ludvika. Refuger och trottoarkanter förekommer. Under masterstarten uppmanas alla cyklister att ta det lugnt, undvika sidoförflyttningar och visa hänsyn.  Motionsklasserna startar samtidigt som tävlingsklasserna. Här kommer motorcyklar att köra före cyklisterna genom samhället.

Licens

I tävlingsklasserna krävs årslicens i H/D-Sport krävs års- eller engångslicens. Tävlingsklasser med krav på årslicens. H Elit, D Elit, H Junior, D Junior, H30, H40, H50, H 60, D30, D40 och D50. Krav på års- eller engångslicens och föreningstillhörighet. H Sport, D Sport. Åkare med engångslicens erbjuds provapåmedlemskap i arrangörsklubben, ingår i engångslicensen. Motionsklasser H Motion och D Motion. Inga krav på licens eller föreningstillhörighet.

Service

Fri langning utanför ordinarie depåområde från höger sida. Servicezoner om 4 x 30 meter finns vid kontrollerna vid Brunnsvik, Högberget, Knutsbo och Hagge. Där har medhjälpare rätt att lägga fram reservdelar samt verktyg till de tävlande. Medhjälpare har även rätt att flytta dessa mellan kontrollerna och hjälpa de tävlande med reparationer i servicezonerna.

Anmälan

Fram till och med 21 juli  750:- i SM klass, övriga tävlingsklasser och motion 80 km, 690:- och i motion 48 km, 500:-.

Efteranmälan
Kan ske fram till 1,5 timme före start, mot förhöjd avgift (anmälningsavgift + 200 kr). Öppettider för efteranmälan på  plats vid startområdet är Lördag 17.00 – 20.00 Söndag 07.00 – 09.30.

Namnbyte.
Anmälan kan överlåtas till annan person, mot en avgift på 100 kr. Startled övertas ej.

Återbetalning
Sker ej. Du har möjlighet att försäkra dig genom Startklar.

Seedning

Seedning sker enligt Långloppscupens seedningsregler.

Kontroller

Det finns kontroller vid Brunnsvik, Högberget, Knutsbo (endast vatten och sportdryck) och Hagge. Vid kontrollerna finns finns vatten, saft, sportdryck, bananer, bullar och saltgurka.

Banan

Långa banan mäter 81 km och går på en blandning av stigar, skogs och grusvägar samt asfalt. Det finns även en kortare variant av Finnmarksturen i motionsklass som mäter 48 km. Var uppmärksam på skyltningen där banan delas.

Inställt arrangemang

Om Finnmarksturen p g a extraordinära omständigheter måste inställas, förbehåller sig arrangören rätten att behålla 50% av anmälningsavgiften.

Resultat publicering

Med anmälan har du godkänt att ditt namn publiceras på hemsidan. Resultatlistor redovisas på arrangörens och på Långloppscupens hemsida.

Nummerlappsutdelning

Vid startområdet. Lördag 17.00 – 20.00 Söndag 07.00 – 10.00.

Toaletter

Finns under läktaren och i ishallen

Omklädning

Omklädningsrum och dusch finns på ABB Arena.

Sjukvård

Vid behov av sjukvård utefter banan, kontakta närmaste funktionär eller mobilt sjukvårdslag. Vid start och målområde finns sjukvårdspersonal från kl. 10:00 tävlingsdagen.

Parkering

På anvisad plats, avgift 20 kr.

Tidtagning

Neptron tar tiden. Du får ett chip vid nummerlappsutdelningen som är av engångstyp. Det ska fästas på höger sida av din hjälm. Kom ihåg att ta bort eventuellt gammalt chip. OBS! Inget chip – ingen tid eller placering.

Penningpriser

I form av träningsbidrag, som utbetalas till resp förening.
Herrar/Damer Elit

1…..5 000:-
2…..3 000:-
3…..2 000:-
4…..1 000:-
5…..500:-

Bergspriser

Vid Högberget till första Dam respektive Herre.

Prisutdelning

På ABB Arena ca 15:30. Pris utdelas till de tre första i tävlingsklasserna samt prispengar till de fem första herrarna och damerna i Elit. Lottade priser i motionsklasserna delas ut efter målgång. För SM klasser kommer det vara två prisutdelningar.

Medalj

Till alla som fullföljer.

Tävlingsregler och förhållningssätt

Svenska cykelförbundets tävlingsregler TR1, TR 4, TR 12 och TR 17 samt gällande trafikregler tillämpas under tävlingen. Allt närvarande sker på egen risk. All nedskräpning i naturen är förbjuden. Anmälda cyklister redovisas på internet med namn, klubb och ort.

Arrangör av tävlingen är CSK Ludvika

Upplysningar om loppet kan erhållas via:

Projektledare: Tomas Berg, 070-610 44 88

Tävlingsledare: Göran Larsson, 070-555 68 41

Banchef: Peter Almlöf, 070-843 06 27

E-post: info@finnmarksturen.com

 

Tävlingsjury

Thorbjörn Tillenius

Christer Andersson

Bo Mann

Kari Pallanen
 

 Logi

http://www.grand-elektra.se

Övriga boendealternativ hittar du på Ludvika/Smedjebackens Turistbyrå 0240-860 50 eller Visit Södra Dalarna.