Anmälningsavgifter

 

Tävlingsklasser SM 80 km

Till och med 21/7 – 750 kr
22/7-26/7 – 950 kr
Efteranmälan – 950 kr

 

Motion 48 km

Till och med 21/7 – 500 kr
22/7-26/7 – 700 kr
Efteranmälan – 700 kr

Övriga tävlingsklasser 80 km

Till och med 21/7 – 690 kr
22/7-26/7 – 890 kr
Efteranmälan – 950 kr

 

Lilla Finnmarksturen Tävling

Till och med 21/7 – 150 kr
22/7-26/7 – 250 kr
Efteranmälan – 250 kr

Motion 80 km

Till och med 21/7 – 690 kr
22/7-26/7 – 890 kr
Efteranmälan – 950 kr

 

Lilla Finnmarksturen Övriga

Till och med 21/7 – 50 kr
22/7-26/7 – 75 kr
Efteranmälan – 75 kr

 

I tävlingsklasserna erfordras årslicens.
I sportklasserna kan man även lösa engångslicens i samband med anmälan.
Ingen licens krävs för motionsklass.

CSK Ludvika

Org.nr: 883800-7907
Tel: 0240-88257
Mail: info@finnmarksturen.com